Whistleblowing

Přidejte se k potírání finanční kriminality!

Ekonomické škody způsobené finanční kriminalitou pořád narůstají, proto Commerzbank Group vynakládá mnoho úsilí na to, aby se její klienti nebo zaměstnanci nestali obětí finanční kriminality ani nebyli důsledky finanční kriminality jinak postiženi, a její produkty a procesy nebylo možné zneužít pro podvodné aktivity.

Prevence a odhalování finanční kriminality jsou klíčovými prvky naší korporátní kultury. Snaha o dodržování bezúhonnosti jednak uvnitř společnosti a rovněž ve vztahu k našim klientům je integrální součástí všech našich činností.

Commerzbank chce povzbudit každého, aby se připojil k boji proti finanční kriminalitě a sledování podezřelého jednání. Studie prokázaly, že informace od zaměstnanců, klientů nebo třetích stran v mnoha případech pomohly odhalit trestnou činnost.

On-line oznámení

Rádi bychom Vám představili standardizovaný systém pro podávání oznámení, který funguje společně s dalšími již existujícími kontrolními a komunikačními kanály– viz. níže. Systém BKMS (Business Keeper Monitoring System) je internetová aplikace, která umožňuje zaměstnancům, klientům a třetím stranám oznamovat podvodné nebo jiné protiprávní jednání, které se dotýká Commerzbank Group, a to online kdykoliv v průběhu celého dne.

Oceňujeme otevřenou komunikaci, a proto uvítáme, pokud oznámení podáte pod svým jménem. Na druhé straně chápeme, že se můžete cítit lépe, pokud svůj podnět podáte anonymně, což systém pochopitelně rovněž umožňuje. V každém případě bude Váš podnět zpracováván s nejvyšší mírou diskrétnosti. Dovolujeme si Vám tímto nabídnout možnost vytvoření elektronické schránky, která nám usnadní vzájemnou komunikaci, a případné zaslání žádosti o poskytnutí doplňujících informací.

Tento systém byl vytvořen, aby bylo prostřednictvím něj možné, v dobré víře, upozorňovat na možné protiprávní aktivity. Systém nesmí být, v žádném případě, zneužíván k úmyslnému podávání falešných obvinění nebo pomlouvání. Takové zneužití systému by mohlo vést k vyvození právních důsledků vůči osobě, která systém tímto způsobem zneužila.

Máte-li zájem využít BKMS systém, klikněte prosím zde.

Kromě využití BKMS systému můžete v úředních hodinách kontaktovat příslušné osoby, kterými byli určeni vedoucí oddělení Compliance a jeho zástupce, a to např.

• telefonicky: +420 221 193 257 nebo +420 221 193 422

• osobně: pouze po předchozí domluvě, termín bude sjednán do 14 dnů od žádosti o schůzku

Telefonické rozhovory nejsou nahrávány, a proto stejně jako v případě osobní schůzky bude vyhotoven písemný záznam o oznámení, který bude předložen oznamovateli k vyjádření.

• písemně na adresu:

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

K rukám vedoucího oddělení Compliance – Whistleblowing

Jugoslávská 934/1

120 00 Praha 2

K oznámení můžete využít i jiný způsob (v případě, že se oznámení týká činnosti oddělení Compliance), a to tzv. vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti. Oznámení porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 34a AML zákona) se vždy oznamují Finančnímu analytickému úřadu.