Etický kodex

Přidejte se k potírání finanční kriminality!

Ekonomické škody způsobené finanční kriminalitou pořád narůstají, proto Commerzbank Group vynakládá mnoho úsilí na to, aby se její klienti nebo zaměstnanci nestali obětí finanční kriminality ani nebyli důsledky finanční kriminality jinak postiženi, a její produkty a procesy nebylo možné zneužít pro podvodné aktivity.

Prevence a odhalování finanční kriminality jsou klíčovými prvky naší korporátní kultury. Snaha o dodržování bezúhonnosti jednak uvnitř společnosti a rovněž ve vztahu k našim klientům je integrální součástí všech našich činností.

Commerzbank chce povzbudit každého, aby se připojil k boji proti finanční kriminalitě a sledování podezřelého jednání. Studie prokázaly, že informace od zaměstnanců, klientů nebo třetích stran v mnoha případech pomohly odhalit trestnou činnost.

Online hlášení

Rádi bychom Vám představili standardizovaný systém pro podávání hlášení, který funguje společně s dalšími již existujícími kontrolními a komunikačními kanály (odbor Compliance). Systém BKMS (Business Keeper Monitoring System) je internetová aplikace, která umožňuje zaměstnancům, klientům a třetím stranám oznamovat podvodné nebo jiné nezákonné jednání, které se dotýká Commerzbank Group, a to online kdykoliv v průběhu celého dne.

Oceňujeme otevřenou komunikaci, a proto uvítáme, pokud hlášení podáte pod svým jménem. Na druhé straně chápeme, že se můžete cítit lépe, pokud svůj podnět podáte anonymně, což systém pochopitelně rovněž umožňuje. V každém případě bude Váš podnět zpracováván s nejvyšší mírou diskrétnosti. Dovolujeme si Vám tímto nabídnout možnost vytvoření elektronické schránky, která nám usnadní vzájemnou komunikaci, a případné zaslání žádosti o poskytnutí doplňujících informací.

Tento systém byl vytvořen, aby bylo prostřednictvím něj možné, v dobré víře, upozorňovat na možné nezákonné aktivity. Systém nesmí být, v žádném případě, zneužíván k úmyslnému podávání falešných obvinění nebo pomlouvání. Takové zneužití systému by mohlo vést k vyvození právních důsledků vůči osobě, která systém tímto způsobem zneužila.

Kromě využití BKMS systému můžete kdykoliv kontaktovat oddělení Compliance, a to jakýmkoliv způsobem, např. telefonicky, elektronickou poštou, standardní poštou nebo osobně.

Máte-li zájem využít BKMS systém, klikněte prosím zde.