Tiráž

Commerzbank Aktiengesellschaft
Sídlo: Kaiserplatz 16, D-60311 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
Poštovní adresa: D-60261 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem,
zn.HRB 32000, DIČ: DE - 114 103 514

Kontakt :
Telefon: +49 69 13 62-0
Telefax: +49 69 28 53 89
E-Mail: info@commerzbank.com
Internet: http://www.commerzbank.de/

Předseda dozorčí rady:
Helmut Gottschalk

Představenstvo:

Manfred Knof (Vorsitzender/Chairman)
Dr. Marcus Chromik
Jörg Hessenmüller
Michael Kotzbauer
Dr. Bettina Orlopp
Sabine Schmittroth

Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft vykonává:
Evropská centrální banka, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
a
Spolkový úřad pro dohled nad finačními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Spolková republika Německo
a
Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Jugoslávská 934/1
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel.: +420 221 193 111
Fax: +420 221 193 219
E-Mail: info_cz@commerzbank.com

Zastoupená vedením pobočky:
pan Michael T. Krüger

Povinné údaje:
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
se sídlem Jugoslávská 934/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 47610921, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 7341, pobočka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná u obchodního rejstříku Obvodního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HRB 32000.

Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha vykonává:
Česká národní banka (www.cnb.cz; Na Příkopě 28, Praha 1, CZ) a Spolkový úřad pro dohled nad poskytováním finančních služeb (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht www.bafin.de; Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn a Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main, SRN).