Otázky a odpovědi

Máte otázky k firemnímu zákaznickému portálu Commerzbank? Zde naleznete odpovědi.

Jak se mohu přihlásit na Onlinebanking?

Potřebné kroky pro přihlášení Vám sdělí Váš příslušný firemní bankovní poradce.

Mám již oprávnění pro Onlinebanking. Jak se mohu přihlásit?

Přístup k Vaší aplikaci Onlinebanking naleznete na stránce vpravo nahoře. Zadejte své účastnické číslo a svůj PIN. Přihlásit se můžete samozřejmě i pomocí externího zařízení GPP.

Jak vytvořím nebo změním své přihlašovací jméno?

Místo Vašeho zákaznického čísla se můžete na firemní zákaznický portál přihlašovat také pod libovolně zvoleným přihlašovacím jménem. Pro jeho vytvoření zvolte nabídku „Správa“ v horní navigační liště a potom klikněte na „Přihlašovací jméno“.

Nyní si můžete vytvořit dodatečně k Vašemu účastnickému číslu osobní, snadno zapamatovatelné přihlašovací jméno. Zvolené přihlašovací jméno musí mít délku od osmi do 50 znaků. Přípustnými znaky jsou číslice od 0 do 9, písmena A až Z a speciální znaky @, podtržítko, pomlčka a tečka. Mezery nejsou přípustné. Nerozlišuje se mezi velkými a malými písmeny.

Pro založení uživatelského jména potřebujete platný iTAN (indexované jednorázové heslo). Jestliže jste si již přihlašovací jméno jednou uložili, můžete jej zde také smazat.

Jak mohu změnit jazyk?

Klikněte na změnu jazyka v odkazu „Další země“ nahoře v navigaci Meta. Otevře se mapa světa. Zde si můžete vybrat Vaši oblast a příslušný jazyk.

Pamatujte prosím na to, že po přihlášení již není možné jazyk změnit. Musíte se nejprve znovu odhlásit a poté můžete provést změnu jazyka.

Jaké různé kódy PIN potřebuji?

Pro všeobecný přístup na firemní zákaznický portál potřebujete kód PIN (takzvaný přihlašovací PIN). Abyste mohli podepisovat příkazy v Global Payment Plus, potřebujete k tomu PIN nezávislý na přístupu k portálu (takzvaný podpisový PIN).

Jak změním svůj přihlašovací PIN?

Abyste mohli změnit svůj přihlašovací PIN, po přihlášení zvolte nabídku „Správa“. Poté klikněte na „Přihlašovací údaje (PIN)“ a vyberte „Změnit heslo / PIN“.

Jak zablokuji svůj přihlašovací PIN?

Váš přihlašovací PIN zablokujete tak, že zvolíte nabídku „Správa“. Poté klikněte na „Správa PIN“ a dále na „Zablokovat přístup“.

Co musím udělat, jestliže je můj přihlašovací PIN zablokovaný?

Jestliže jste svůj přihlašovací PIN zadali třikrát chybně, dojde k automatickému zablokování Vašeho přístupu. Abychom mohli Váš přístup znovu aktivovat, zavolejte nám.

Jak mohu aplikaci zavřít?

K uzavření aplikace se obraťte na příslušného firemního zákaznického poradce.

Jak otevřu aplikaci?

Po přihlášení do firemního zákaznického portálu naleznete vpravo v navigační liště nabídkové menu. Zde si můžete vybírat mezi Vašimi aplikacemi.

Jak si mohu vybrat spouštěcí aplikaci?

V nabídkovém menu klikněte na „Spouštěcí aplikace“, vyberte si upřednostňovanou spouštěcí aplikaci a nakonec klikněte na tlačítko „Uložit spouštěcí aplikaci“.

Co mám dělat, jestliže se aplikace neotevírají?

Důvodem mohou být mimo jiné chybějící oprávnění. V tomto případě nás, prosím, kontaktujte.

Jak změním svůj podpisový PIN?

V aplikaci GPP vyberte na úvodní straně („Přehled“) funkci „Změna podpisového PINu“ a postupujte podle pokynů.

Co musím udělat, jestliže je můj podpisový PIN zablokovaný?

Jestliže byl Váš podpisový PIN třikrát chybně zadán, bude Váš přístup automaticky zablokován. Aby bylo možné Váš přístup opět aktivovat, kontaktujte nás, prosím.

Prohlížeč se po zasunutí externího podpisového zařízení automaticky nespustí. Co mám dělat?

Přepněte se do mechaniky, která se po zasunutí podpisového externího zařízení objeví a při použití počítače s operačním systémem Windows otevřete soubor autostart.exe. Při použití počítače Macintosh otevřete soubor Start_GlobalPaymentPlus.

Po zasunutí podpisového externího zařízení se neobjeví žádná mechanika. Co mám dělat?

Možná, že máte obsazených mnoho mechanik. Odpojte první mechaniku (např. F:) a znovu zasuňte podpisové externí zařízení, popř. odpojte další mechaniky.

Mohu používat Global Payment Plus také bez podpisové paměťové karty?

Ano, použijte v tomto případě lokálně instalovaný prohlížeč pro přihlášení na firemní zákaznický portál. Bez použití podpisové externí paměti a příslušné podpisové karty můžete používat Global Payment Plus v režimu „Read-Only“ (pouze pro čtení), například k prohlížení informací o stavu účtu a stavu příkazů. Příkazy mohou být zadávány pouze s elektronickým podpisem pomocí podpisové externí paměti a karty.

Na co musím při procesu inicializace Global Payment Plus dávat pozor?

Veškeré důležité informace a pokyny pro inicializaci Global Payment Plus obdržíte v informačním letáku „Global Payment Plus – První kroky“, který si můžete stáhnout přímo zde (Englisch only).

Jak mohu používat Treasury Management?

Aby bylo možné používat Treasury Management, potřebujete přístupové údaje pro firemní zákaznický portál Commerzbank s oprávněním pro Treasury Management. Váš firemní zákaznický poradce nebo specialista na Cash-Management Vám rád podá informace vedoucí k získání oprávnění.

Jakým způsobem mne Treasury Management podporuje při mé denní práci?

Treasury Management je internetový finanční řídicí systém k realizaci Cash a Treasury Managementu. Za tím účelem jsou shrnuty všechny potřebné informace, které ulehčují denní práci, při příp. začlenění koncernu/holdingu, poboček a dceřiných společností a optimálně řídí plánování likvidity.

Kromě toho zde naleznete četné funkce pro vytváření standardního výkaznictví, které Vám umožní rychlý přehled o stavu financí podniku a podporují Vás při vnitropodnikové komunikaci. Zobrazuje se zde rovněž valutová disponibilita denních pohybů na účtech a vytváření dispozičních a rozpočtových návrhů, včetně simulace transakcí Cash-Pooling. Management FX včetně managementu kontraktů, správa úvěrových rámců a limitů včetně managementu směnečného ručení a na přání zákazníka modul Netting celé spektrum služeb zakončují.

Jaké jsou technické předpoklady, aby bylo možné využívat Treasury Management?

Treasury Management může být spuštěn z jakéhokoli počítače vybaveného běžným prohlížečem. Instalace softwaru nebo podobné postupy nejsou pro používání nutné.

,Potřebuji další hardware nebo software, abych mohl používat Treasury Management?

Ne, v zásadě ne. Chcete-li realizovat svůj platební styk přes Treasury Management, potřebujete k podepisování příkazů pro platební styk jen externí paměťové zařízení GPP.

Jaké technické předpoklady musí být pro používání firemního zákaznického portálu splněny?

  • Používání aplikace Microsoft Internet Explorer (verze 8.x a 9.x), popř. Mozilla Firefox (verze 10.x (externí prohlížeč)/19.x a vyšší)
  • Rozlišovací schopnost monitoru nejméně 1.024 x 768 pixelů
  • Aktivované Cookies a JavaScript
Máte konkrétní dotaz a nenalezli jste na něj odpověď?
Možná naleznete pomoc již zde v „Otázkách a odpovědích“, nebo nás kontaktujte. Vašeho partnera pro komunikaci naleznete zde na úvodní straně.
Rádi Vám dále poradíme.